GGZ instelling voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

  • Geen wachtlijsten; er kan direct hulp geboden worden
  • Vergoeding vanuit alle zorgverzekeraars
  • Zorg dichtbij de patiënt, dankzij meerdere vestigingen
  • Eerste gesprek gratis > Lees meer
  • Zorg en werk als speerpunt > Lees meer

INTER-PSY is een GGZ instelling voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Aanmelden bij INTER-PSY kan op basis van een verwijsbrief van de huisarts, JGZ/GGD arts of Bureau Jeugdzorg.

 

Psychische hulp

INTER-PSY biedt psychische hulp in de vorm van diagnostiek, begeleiding en behandeling aan infants, kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische klachten. U kunt een beroep doen op een psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker van INTER-PSY in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waar INTER-PSY over meerdere vestigingen beschikt.

Begeleiding naar werk

INTER-PSY Participeert ondersteunt mensen met psychische problemen bij het (her)vinden van eigen talenten en het benutten van maatschappelijke kansen. We gaan samen met de cliënt actief op zoek naar passend werk, een opleiding of een andere vorm van zinvolle dagbesteding. Lees meer over INTER-PSY Participeert.

Cliënten beoordelen INTER-PSY met gemiddeld een 8,5

In opdracht van INTER-PSY heeft een extern bureau de ervaringen onderzocht van de cliënten kortdurend ambulant, over het jaar 2014. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de CQ-Index, een uitgebreide, landelijk ontwikkelde enquête over patiënttevredenheid. Klik hier voor de uitslag van het onderzoek.