Laptops voor taalgroep en Stichting Leergeld

​INTER-PSY Groep stelt afgeschreven laptops beschikbaar aan de taalgroep van het Drenthe College en Stichting Leergeld.

Een taalgroep van het Drenthe College krijgt wekelijks les in dorpshuis de Spil in Gasselternijveen. Deze lessen, Basisvaardigheden, zijn voor volwassenen die rekenen of het Nederlands moeilijk vinden en beter willen leren rekenen, lezen, gesprekken voeren of brieven en e-mails schrijven. Vrijwilligers uit Gasselternijveen ondersteunen de cursisten en de docent.

 

Initiatiefnemers
Collega Daniëlle Kok-van Hengel (afkomstig uit Gasselternijveen) heeft, samen met collega’s van afdeling ICT en afdeling Financiën​, het initiatief genomen om afgeschreven laptops binnen INTER-PSY Groep te verzamelen en een tweede bestemming te geven.

“‘De cursisten van de Taalgroep zijn erg blij met de laptops en ook Stichting Leergeld heeft inmiddels al een paar verzoeken kunnen honoreren’’, aldus Anda Vonk van De Spil.

Bestemming laptops
De Taalgroep gaat lesstof oefenen en de cursisten leren digitaal vaardiger te worden. De overige laptops gaan naar Stichting Leergeld Noord-Drenthe, regio Aa en Hunze. Deze Stichting, die opereert vanuit De Spil, zet zich in voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Volg ons: