PRT behandeling bij jonge kinderen met ASS

Tijdens de autismeweek organiseert INTER-PSY een online informatieavond over de PRT behandeling bij jonge kinderen met ASS. De PRT behandeling is een gedragstherapeutische behandeling gericht op het stimuleren van de sociale interactie en (non-verbale) communicatie.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 4 april aanstaande. Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden.

Aanmelden

voor de online informatieavond


PRT behandeling

PRT (Pivotal Response Treatment) is een behandeling voor kinderen die een verminderde interesse hebben in het maken van contact met anderen en die een achterstand hebben in de verbale communicatie. We helpen het kind om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Kinderen met een ‘normale’ ontwikkeling leren heel veel in de omgang met andere mensen. Ze stellen bijvoorbeeld veel vragen, waardoor hun kennis en woordenschat snel toeneemt. Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) sluiten zich vaak af voor hun omgeving, waardoor ze veel van zulke natuurlijke leermomenten missen. Als een kind passief is, nemen ouders het initiatief vaak van het kind over, waardoor er nog minder leermomenten overblijven. Andere ouders nemen hierdoor zelf minder initiatief richting hun kind, waardoor ook dan het kind minder uitgedaagd wordt op dit gebied.

De doelen binnen PRT-behandeling zijn gericht op het vergroten van de motivatie van het kind om interacties met anderen aan te gaan en het vergroten van de communicatieve vaardigheden van het kind. Binnen de PRT wordt er gericht met ouders gewerkt aan de vraag hoe zij hun kind (weer) kunnen uitdagen op deze gebieden.

Tijdens deze informatieavond wordt stilgestaan bij de praktische toepasbaarheid van de PRT technieken bij jonge kinderen met ASS. Binnen de lezing leggen we het accent op hoe je de PRT binnen de dagelijkse praktijk, als betrokkenen rondom het kind, kunt toepassen.

Sprekers
De sprekers zijn mevr. S. Landman (Orthopedagoog) en mevr. D.D. Hoekzema-Boer (Gezondheidszorgpsycholoog). Beiden werken bij het Expertise Team Jonge Kind (ETJK) van INTER-PSY, zijn betrokken bij zowel de diagnostiek als behandeling van jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en zijn erkend PRT behandelaren.

 

Praktische informatie

Datum: maandag 4 april 2022
Tijd: 19.30 uur t/m 21.00 uur (inloggen is mogelijk vanaf 19:15 uur)
Online: via Zoom
Doelgroep: Ouders en/of familieleden van jonge kinderen met ASS en andere belangstellenden vanuit het werkveld, die werken met jonge kinderen met ASS- problematiek.
Aanmelden verplicht: De online informatieavond is gratis, aanmelding is noodzakelijk t.b.v. ontvangen van de Zoom-link. Deze avond vindt doorgang bij een minimum aantal aanmeldingen (15 aanmeldingen). Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar (50 aanmeldingen). 

Volg ons: